Subiektywnym

okiem

Raczyńskiego

Blog osobisty Marcina Raczyńskiego

Ostatnie artykuły

06 marzec 2016

Burmistrz nic nie likwiduje w Unisławiu Śląskim

W ostatnim czasie dotarło do mnie wiele przekazów medialnych mówiących o likwidacji przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie "Słoneczko" w Unisławiu Śląskim. Likwidującym ma być rzekomo burmistrz Mieroszowa. Daleko idące wnioski wysunęła również radna Rady Miejskiej Mieroszowa Dorota Skibska, która w swoim dramatycznym przekazie poinformowała mieszkańców Unisławia Śląskiego o rzekomym końcu przedszkola, końcu placu zabaw i placu biesiadnego, zlikwidowaniu ważnej lokalnej imprezy pn. "Bieg Słoneczek", likwidacji zajęć z aerobiku dla seniorów, likwidacji biblioteki oraz boiska do siatkówki. Radna Dorota Skibska nawołuje do ratowania czegoś, czego ratować wcale nie trzeba. Na portalu społecznościowym pod wpisami radnej Skibskiej mieszkańcy piszą, że będą walczyć z burmistrzem - zapewniam, że takiej potrzeby również nie będzie.

wpis radnej SkibskiejWpis radnej Doroty Skibskiej na profilu społecznościowym

Osobiście, gdybym przeczytał jedynie interpelację radnej Skibskiej oraz jej publiczne wypowiedzi, również pierwszą myślą byłaby walka o utrzymanie dorobku wielu lat ciężkiej pracy najbardziej aktywnych osób w sołectwie. Jednakże już sama interpelacja i pytania w niej zawarte obarczone są wieloma przekłamaniami i nieprawdziwymi tezami. Niestety radna Skibska nie czekając na odpowiedź na interpelację, rozpoczęła kampanię medialną mówiącą o unikaniu spotkań burmistrza z mieszkańcami oraz o rzekomych negatywnych decyzjach, które nigdy nie zostały podjęte. Do tego celu zaangażowane zostały portale informacyjne oraz tygodniki o zasięgu regionalnym.

W pierwszej kolejności chciałbym podkreślić, że burmistrz nie jest organem prowadzącym przedszkole "Słoneczko" i nie ma żadnych kompetencji do likwidacji tej placówki. Inną natomiast kwestią jest odpowiedzialność burmistrza jako właściciela, za wynajmowane stowarzyszeniu "Słoneczko" pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia przedszkola. Na przełomie tegorocznej zimy i wiosny otrzymałem informację o złym stanie kotła ogrzewającego budynek. W pomieszczeniach przedszkola temperatura była zbyt niska do przeprowadzania zajęć. Gmina niestety nie ma w budżecie roku 2016 środków na wymianę kotła oraz remont centralnego ogrzewania, które wycenione zostało na ok. 60 tys. zł. Rodzice maluchów ze zrozumiałych względów byli niezadowoleni. Doraźnym rozwiązaniem było ogrzewanie elektryczne, które jednak w dłuższej perspektywie jest nieekonomiczne. Na marginesie przypomnę tylko, że wymiany rozpadającego się kotła w publicznym gimnazjum w Mieroszowie dokonano po mojej decyzji w zeszłym roku - kosztowało to niemal 50 tys. zł. Udało się to zrobić po 10 latach proszenia dyrekcji, w pierwszych miesiącach mojego urzędowania. Jednak tam chodziło o publiczną szkołę, do której uczęszcza kilkuset uczniów, i gdzie organem prowadzącym jest burmistrz. W przypadku przedszkola w Unisławiu chodzi o placówkę, gdzie organem prowadzącym jest stowarzyszenie "Słoneczko" i do którego uczęszcza 8 dzieci.

W celu dokładnego rozpoznania sprawy przeglądnięto m.in. umowy zawarte ze stowarzyszeniem prowadzącym przedszkole. Okazało się wtedy, że od kilku lat nie ma podpisanej umowy dotyczącej najmu pomieszczeń. W tym przypadku pismo gminne wzywające stowarzyszenie do opuszczenia pomieszczeń było jedynie formalnym następstwem niedopilnowania przez organ prowadzący przedłużenia umowy. W zeszłym tygodniu, podczas spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia "Słoneczko", przekazałem informację, że z mojej perspektywy skrajnie nieodpowiedzialnym byłoby podpisanie kolejnej umowy na dotychczasowych zasadach, ponieważ przy braku możliwości zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku oraz braku środków na remont centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła, funkcjonowanie przedszkola nie byłoby zapewnione.

Zaproponowałem jednak inne rozwiązanie, a mianowicie takie, że gmina przekazuje stowarzyszeniu pomieszczenia na potrzeby przedszkola, ale po stronie organu prowadzącego leżeć będzie zrobienie odrębnej instalacji grzewczej - tak, aby przedszkole funkcjonowało niezależnie od reszty budynku. Decyzja należy do stowarzyszenia jako organu prowadzącego.

Kończąc chciałbym stanowczo zdementować kłamliwe informacje mówiące o tym, że burmistrz chce zlikwidować przedszkole, przenieść bibliotekę do świetlicy wiejskiej i sprzedać budynek wraz z przyległymi terenami. Jest to ważne miejsce spotkań mieszkańców i nie wyobrażam sobie, aby mogło zostać zlikwidowane. W tegorocznym budżecie pieniędzy na wymianę kotła i centralnego ogrzewania nie ma, ale nie znaczy to, że nie znajdą się w budżecie na rok 2017.

Do osób wyciągających pochopne wnioski na bazie plotek apeluję o powściągliwość w publicznym przekazywaniu informacji. Warto czasem poczekać na odpowiedź zanim zacznie się wprowadzać w błąd mieszkańców i opinię publiczną.

Free Joomla! template by Age Themes

Personal Trainer Certification