Subiektywnym

okiem

Raczyńskiego

Blog osobisty Marcina Raczyńskiego

Ostatnie artykuły

06 marzec 2016

Remont(y) mostu w ciągu ul. Powstańców w Mieroszowie

W środę 10 maja br. podjąłem decyzję o zamknięciu mostu w ciągu ul. Powstańców w Mieroszowie. Niestety jego drewniana konstrukcja była już w stanie bardzo złym, zagrażającym bezpieczeństwu osób z niego korzystających. Dokumentacja projektowa na jego remont jest przygotowywana wraz z dokumentacją na przebudowę ul. Wysokiej od stycznia bieżącego roku.

most zamkniety powstancow 700

Procedura wymagała:
- Zapytania ofertowego na wybór projektanta ze stosownymi uprawnieniami, który wykona obliczenia i dobierze odpowiednie parametry elementów konstrukcji,
- podpisania umowy z projektantem,
- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres i koszt prac niezbędnych do wykonania w ramach zadania,
- dokonania stosownych uzgodnień wynikających z przepisów prawa (w tym m.in., uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, który zarządza rzeką Ścinawką i określa parametry w zakresie np. ochrony przed powodzią, tj. czy światło mostu nie zaburza przepływu wód, itp.)
- zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. Starostwo sprawdza czy wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone przez projektanta i czy uzyskano wszystkie uzgodnienia,
- wyboru wykonawcy robót, który wykona remont mostu.

W chwili obecnej mamy już wszelką potrzebną dokumentację oraz uzgodnienia, które zostały wysłane do Starostwa Powiatowego. Czekamy na decyzję. Do remontu przystąpimy najszybciej jak to możliwe.

 

Uboga dokumentacja dotycząca remontu mostu w roku 2010

Remont drewnianego mostu w ciągu ul. Powstańców, który obecnie nie nadaje się do użytkowania, miał miejsce nie tak dawno, bo w sierpniu 2010 roku. Dokumentacja dostępna w Urzędzie Miejskim dotycząca tego remontu jest bardzo uboga.

Dokument nr 1: Ówczesny burmistrz Andrzej Laszkiewicz zleca 6 sierpnia 2010 r. wykonanie remontu Zakładowi Produkcji Handlu i Usług "PAKARD" Stefan Frankowski za kwotę 30 500,00 zł. Termin realizacji: 30 sierpnia 2010 r.

Dokument nr 2: Po rozebraniu pokrycia mostu i odsłonięciu poprzecznic, 18 sierpnia zlecone są dodatkowe prace polegające na rozebraniu starych poprzecznic i ułożeniu nowych - koszt 10 858,00 zł. Termin realizacji: 30 sierpnia 2010 r.

Dokument nr 3: Protokół odbioru robót spisany 30 września 2010 r. Ostatnim dokumentem jest faktura za wykonany remont na kwotę 41 358,00 zł.

Niestety brak jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy z wykonawcą, uzgodnień z RZGW czy Starostwem Powiatowym. W tym tygodniu zwróciłem się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowego z zapytaniem czy w sierpniu 2010 roku Gmina Mieroszów uzyskała niezbędne opinie i pozwolenia. Zleciłem również wykonanie ekspertyzy technicznej mostu, aby mieć pełen obraz jego stanu kilka lat po wykonaniu remontu polegającego na całkowitej wymianie poszycia, belek poprzecznych i balustrad.

Jeśli odpowiedź z RZGW oraz Starostwa Powiatowego jednoznacznie wskaże na brak jakochkolwiek uzgodnień, zamierzam podjąć odpowiednie kroki, które wyjaśnią poprawność takich a nie innych procedur ówczesnego postępowania. Most nad rzeką w ciągu drogi publicznej to nie kładka nad strumykiem robiona na obozie harcerskim.

 

Free Joomla! template by Age Themes

Personal Trainer Certification